Alle akademiske oppdrag blir kvalitetssikret av redaktører med Ph.D.

Vi språkvasker og redigerer på morsmål for å sikre førsteklasses kvalitet.

Vi er med helt frem til teksten publiseres.

Vår jobb er ikke ferdig før du er fornøyd.

Din tekst artikuleres tydelig, nøyaktig og korrekt.

Vi prioriterer ditt profesjonelle omdømme!

  • "Deres tjenester er raske, omfattende og grundige. Jeg kommer uten tvil til å bruke deres tjenester igjen."

  • ”Jeg ønsker å takke deg for en flott og svært grundig jobb. Jeg kan trygt anbefale deg til andre.”

  • Tusen takk for en rask og imøtekommende service”.

Velkommen!

norsk english

Vi er spesialister på akademiske tekster, og tilbyr førsteklasses språkvask, korrektur og oversettelse (norsk - engelsk / engelsk - norsk) utført av akademikere. Hos E2publish blir dine dokumenter tatt hånd om av spesialister, med engelsk eller norsk som morsmål, høyere utdannelse, og med mange års erfaring innen tekstproduksjon. Alle tekster fra fagpersoner, blir språkvasket av en redaktør med doktorgrad. Vi kan derfor garantere deg språktjenester av høyeste kvalitet. Ta kontakt med oss i dag, slik at vi kan veilede deg i arbeidet med å artikulere dine tekster tydelig, nøyaktig og korrekt.

Språkvask

01

Vår språkvask er enestående. Vi tilbyr presisjon og klarhet, ut fra et akademisk perspektiv. Alle tekster fra fagpersoner blir behandlet av akademikere med Ph.D grad.

Korrektur

02

Vi korrekturleser alle typer tekster. Bruk våre ferdigheter til å kvalitets-sikre din rapport, din forsknings-oppdatering, eller ditt konferanse-bidrag.

Oversettelse

03

Vi tilbyr oversettelse på norsk- engelsk og engelsk-norsk. For å sikre deg enestående kvalitet blir alle oversettelser behandlet på oversetter sitt morsmål.

Vår erfaring

Akademiske tekster

Vi har lang erfaring med kvalitetssikring av komplekse akademiske tekster. Vi kan også utarbeide indeks til bøker, samt formatere henvisninger. Se våre referanser for mer informasjon om vår erfaring.

Studentoppgaver

Vi har god erfaring innen språkvask og korrektur av manuskript og avhandlinger. Sjekk vårt studenthjørne for ytterligere informasjon om våre tjenester. Vi tilbyr også rabatter til studenter.