• Sørg for å ha god tid til å gå nøye gjennom alle endringer som er foretatt i redigeringsprosessen.

norsk english

Motta filer

Gratulerer!

receivingDin publikasjon er nå ett skritt nærmere ferdigstillelse. Nå som du har mottatt den ferdig redigerte filen, vil du måtte gå nøye gjennom alle endringer som er foretatt i redigeringsprosessen. Dokumentet inneholder kanskje kommentarer vedrørende setninger som har fremstått som uklare, og som ikke lot seg redigere uten å stille spørsmål vedrørende nøyaktigheten av endringene som er foretatt. Kanskje har du kommentarer til avvik som er sporet i logikk og argumentasjon. Vi oppfordrer deg til å skrive om disse setningene, og sende dem tilbake til oss for ny gjennomgang, uten ekstra kostnad.

Spor endring funksjonen

Alle endringer i dokumentet spores. Du kan spore hver endring som er foretatt, i hver gjennomgang av ditt dokument. Den første gjennomgangen E2publish gjør, spores under brukernavnet ”e2p_1”, og den andre gjennomgangen spores under brukernavnet ”e2p_2”. I noen tilfeller, vil det også finnes gule markerte tekstområder i dokumentet du får tilbake fra oss (som oftest skjer dette i fotnoter). Disse områdene fremhever tekst, som trenger ekstra oppmerksomhet fra din side.
Dersom du har spørsmål angående ditt ferdig redigerte dokument, ta direkte kontakt med oss. Du kan også lese gjennom følgende korte instruksjoner, dersom du trenger hjelp til bruk av spor endring funksjonen:

Basic description of track changes functions in MS Word (PDF) - by E2Publish
WordPerfect's 'document review' functions - by CompuSavvy
Track changes in OpenOffice Writer - by OpenOffice.org

Behandling av krypterte filer

Dersom dokumentet ditt er kryptert ved mottakelse, konsulter en av de følgende beskrivelsene:

Instructions for Decrypting with MEO (Mac and PC) - By E2Publish (PDF)
Instructions for Decrypting with WINRAR (PC only)
- By E2Publish (PDF)

Hjelp med din kildehenvisning?

Kvaliteten på kildeangivelser er med på å påvirke kvaliteten på fremstillingen din. E2publish sørger for feilfrie litteraturlister!

Sjekk vår side om kildehenvising og litteraturlister for mer informasjon.

Trenger din nye bok en indeks?

En indeks vil øke brukervennligheten og profesjonaliteten av vitenskapelige fremstillinger. E2publish kan hjelpe deg med utvikling av indeks!

Sjekk vår side om utvikling av indeks for mer informasjon.