• ”Jeg ønsker å takke deg for en flott og svært grundig jobb. Jeg kan trygt anbefale deg til andre.”

norsk english

La oss kvalitetssikre dine henvisninger

Å formatere referanser kan være både tidkrevende og kjedelig, men kvaliteten på litteraturhenvisninger og kildeangivelser er med på å signalisere kvaliteten på fremstillingen totalt sett. E2Publish kan hjelpe deg med å sette sammen feilfrie referanser og litteraturlister, i samsvar med en rekke ulike akademiske og vitenskapelige standarder, inkludert stiler som anbefales av American Psychological Association (APA), Modern Language Association MLA og American Chemical Society ACS). I tillegg til Chicago systemet, har vi svært god erfaring med nummermetoden og navn/år metoden (også omtalt som Harvard systemet).

Vi kan også kryssjekke dine henvisninger eller noter i selve teksten med din litteraturliste, for å sikre at alle henvisninger og kildeangivelser, og ingenting mer, er med i litteraturlisten. Sjekk våre priser, eller kontakt oss for et pristilbud på formatering.

Definisjon

Referansesystemer er benyttet i vitenskapelig og akademisk tekstproduksjon, som metode for å henvise til kilden for tanker, argumentasjoner og sitater hentet fra andre fremstillinger.

Sjekk våre priser eller ta kontakt med oss i dag for et pristilbud.

Bruksområde

Våre formateringstjenester passer for de fleste fremstillinger, inkludert:

Bøker
Journalartikler
Arbeidsdokument
Forskningsrapporter og abstrakter
Politikk og forvaltningsevalueringer