• Vi har hjulpet hovedfag og masterstudenter ved mellom annet Universitet i Oslo, Universitet i Bergen og Norges teknisk- naturvitenskapelige Universitet NTNU.

norsk english

Nyttige tips for å redusere kostnaden

Språkvask er avgjørende for å styrke kvaliteten på din oppgave eller avhandling (se vår "Hvorfor språktjenester?" side), særlig for studenter som ikke har engelsk som morsmål. E2publish gir deg fire nyttige tips til hvordan du kan redusere kostnaden på våre språktjenester. For det første må du planlegge! Prioriterte hasteoppdrag koster mer pr time. Sørg derfor for å være i forkant av prosessen, ved reservere oppdraget minst 5 virkedager i forveien. Vi anbefaler 10 til 15 dager for større fremstillinger. Hvis du bestiller et oppdrag hos oss 4 måneder i forveien, vil du få 5 % rabatt på den endelige fakturaen din (se våre studentpriser).

For det andre kan du selv språkvaske mye på egenhånd. Tekstkvaliteten kan variere mye fra fremstilling til fremstilling, og dårlig tekstkvalitet er dyrt. De største kostnadene i redigeringen oppstår når hele setninger eller avsnitt, må flyttes eller endres, for å gi innholdet en logisk flyt. Vær derfor sikker på at det er en klar sammenheng mellom hver setning og mellom hvert avsnitt. Det kan lønne seg å gjøre seg kjent med våre anbefalinger til nyttige språksider.

For det tredje, dersom du ikke har råd til språkvask av hele dokumentet, kan du vurdere å språkvaske første og siste kapittel. Selv om vi anbefaler kvalitetssikring av hele arbeidet, vet erfarne studenter, at mange lesere bare går gjennom første og siste kapittel av en fremstilling.

Sist men ikke minst, formater bibliografi, referanser og sitater på egen hånd. Det er absolutt ingen vits i å bruke knappe ressurser på at andre skal gjøre en jobb som du, med litt tid og enkle grep, kan klare selv.


Kundene sier

qu Språkvask og korrektur av min oppgave ble utført grundig og effektivt og jeg var svært fornøyd med resultatet. Tjenesten var særdeles fleksibel, noe som kom godt med i en situasjon presset på tid. Jeg bruker gjerne tjenesten igjen ved en senere anledning.

Kundene sier

q Tusen takk for super-rask respons...Brifet har virkelig fått et løft.